June 1, 2023 12:07 pm

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6 Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Proiect „SIA – Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”, ID 140494

 

 

București, 01.02.2022

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

privind lansarea proiectului „SIA – Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”

 ID 140494

Apel INNOTECH STUDENT

POCU/829/6/13/140494

 

OTP Consulting România SRL în parteneriat cu Asociația de Marketing a Studenților din România anunță lansarea proiectului:

 

„SIA – Studenți Inovatori, viitori Antreprenori”

 

 

Obiectivul general al proiectului  SIA îl constituie încurajarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr de min. 20 de afaceri în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România, prin măsuri de promovare a culturii antreprenoriale, prin sesiuni de formare specifică și prin acordarea de subvenții, studenților care doresc să-și înființeze o întreprindere, în una din aceste regiuni.

 

Cele 20 de întreprinderi sprijinite vor activa în sectoarele competitive identificate prin Strategia Națională de Competitivitate sau în domeniile/subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

 

 

Principalele rezultate planificate sunt:

       Creșterea gradului de informare directă a cel puțin 450 de studenți, privind oportunitățile în domeniul antreprenoriatului și selecția a cel puțin 350 dintre aceștia, prin intermediul susținerii unei Campanii specifice (online și offline) timp de 6 luni.

       Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul a 350 de studenți, prin furnizarea unui program de formare, cu o durată de min. 40 de ore.

       Dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru min. 20 de participanți prin implicarea în activități de întreprindere simulată, stagii de practică și prin furnizarea de servicii personalizate de mentorat.

       Încurajarea inițiativelor antreprenoriale prin facilitarea de micro-granturi, în vederea înființării a 20 de afaceri și a creării și menținerii a cel puțin 65 noi locuri de muncă.

 

Grupul țintă al proiectului SIA este format din 350 de studenți cu domiciliul/reședința in oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare și care intenționează să își lanseze propria afacere, localizată într-una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate.

 

 

Grupul țintă este format din:

 

    Studenți (ISCED 5-7) – persoana trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculată cel puțin în anul 2 de studii de licență.

        Masteranzi și doctoranzi în ciclul de studii universitare de masterat/doctorat.

 

Formularele de înscriere se regăsesc la: https://ama.ase.ro/sia/inscriere/

Informații suplimentare se pot consulta accesând: https://finantarisia.ro/

 

 

Proiectul are o durată de 24 de luni și va fi implementat între 28.12.2021 – 27.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 9,680,357.10 lei.

Valoarea totală a Asistenței Financiare Nerambursabile este de 9,589,410.10 lei.

 

Cod SMIS proiect: 140494

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

 

Date de contact:

OTP CONSULTING ROMANIA SRL

Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, București

Manager proiect: Raluca – Mariana VECHIU

email: antreprenor.sia@gmail.com, raluca.vechiu@otpconsulting.ro

 

Descarcă documentul 

 

 

Scroll to top
error: Content is protected !!